เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
32380   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564
ภาพกิจกรรม ทต.ชนบท
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสิ้นค้าบริเว...
  ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสิ้นค้าบริเว...
 • นโยบาย "No Gift Policy" ไม่...
  นโยบาย "No Gift Policy" ไม่...
 • น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
  น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
 • ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
  ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
 • เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาค...
  เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาค...
 • เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
  เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
 • ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโ...
  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโ...
 • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่...
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่...
 • จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลา...
  จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลา...
 • จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล...
  จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล...
 • ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
  ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
 • ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่ง...
  ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่ง...
 • ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรี...
  ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรี...
 • กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัต...
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัต...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเ...
 • #ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้...
  #ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้...
 • ***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเ...
  ***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเ...
 • #ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศ...
  #ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศ...
นายอยุธย์ กุมภิโร
นายอยุธย์ กุมภิโร
ปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นายวิโรจน์ แสงมณี
นายวิโรจน์ แสงมณี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชนบท
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้บริหาร)
ประกาศ นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชนบท
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชนบท
โทร.043-287149

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 12/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 14/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชนบท พร้อมรั้วรอบสำนักงานตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 14/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชนบทพร้อมรั้วรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 23/08/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 18/08/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 14 ชุด พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท และหมู่ที่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 05/08/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
ลงข่าว : 04/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 69
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
ลงข่าว : 04/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 31/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลงข่าว : 28/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 70
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองกองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากแยกถนนศรีวรานุรักษ์-ถนนสุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองกองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากแยกถนนศรีวรานุรักษ์-ถนนสุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ(บ่อพัก ฝา คสล) ซอยชลบาล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองกองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากแยกถนนศรีวรานุรักษ์-ถนนสุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ(บ่อพัก ฝา คสล)พร้อมรางวี คสล.ถนนจัดสรรประชารัฐ หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้านไปทางทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองกองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากแยกถนนศรีวรานุรักษ์-ถนนสุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองกองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เริ่มจากแยกถนนศรีวรานุรักษ์-ถนนสุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการชนบทเมืองท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการชนบทเมืองท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลชนบท
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมทางหลวง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมสรรพากร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย