เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
196   คน
สถิติทั้งหมด
47513   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
25/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 117
04/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 109
01/10/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลชนบท 164
12/05/2564 : ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3) 160
14/05/2564 : ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2) 127
12/05/2564 : ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 119
13/04/2563 : ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 127
16/08/2562 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 137


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1