เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศ นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    802.48k
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565    2.02M
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    323.44k
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    1.99M
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปีงบประมาณ 2564)    8.16M
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    2.61M
สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ไฟล์สื่อเสียง 365 ตอน    2.71M
ประกาศ เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560    3.41M
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564    2.04M
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่1/2564    313.73k
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 5 บทความ    305.77k
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    1.51M
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รวม 5 บทความ พ.ศ.2540    5.39M
คู่มือการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย    219.27k
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง    3.06M
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21     929.44k
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    560.95k
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    325.71k
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    641.07k
คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลชนบท    143k
คู่มือการชำระภาษี ปี 2563    5.69M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1