เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
10127   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
 น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
 4   57
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
 7   40
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
 7   30
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
 4   92
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
 5   39
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
 7   27
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
 8   49
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
 7   68
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
 1   78
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
 8   56
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
 6   31
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
 8   68
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง  ก่อนเข้าห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ก่อนเข้าห้องเรียน
 5   52
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 7   50
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
 12   83
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
 7   37
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
 9   49
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
 8   43
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
 7   57
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
 4   47
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
 3   49
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 5   203
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
 1   34
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 2   63
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
 9   157
ล้างตลาดปราศจากโรคตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
ล้างตลาดปราศจากโรคตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
 6   93
ทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณหน้าสาธารณสุขอำเภอชนบท
ทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณหน้าสาธารณสุขอำเภอชนบท
 5   39


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2