เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
นโยบาย "No Gift Policy" ไม่รับ-ไม่ให้
นโยบาย "No Gift Policy" ไม่รับ-ไม่ให้
 2   63
 น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
 4   113
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
 7   127
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
 7   88
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
 4   147
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
 5   184
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
 7   97
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
 8   121
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
 7   137
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
 1   145
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
 8   119
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
 6   86
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
 8   134
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง  ก่อนเข้าห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ก่อนเข้าห้องเรียน
 5   150
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 7   112
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
 12   183
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
 7   81
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
 9   154
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
 8   93
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
 7   90
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
 4   75
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
 3   107
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 5   493
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
 1   80
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 2   111
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
 9   192
ล้างตลาดปราศจากโรคตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
ล้างตลาดปราศจากโรคตลาดสดเทศบาลตำบลชนบท
 6   296


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2