เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
47510   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลชนบท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลชนบท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566
    27
ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง ร่วมงาน "วันเด็ก ประจำปี 2566"  ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง ร่วมงาน "วันเด็ก ประจำปี 2566" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
    22
ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสิ้นค้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสิ้นค้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
    107
นโยบาย "No Gift Policy" ไม่รับ-ไม่ให้
นโยบาย "No Gift Policy" ไม่รับ-ไม่ให้
    183
 น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
น้ำท่วมขัง บริเวณถนนโนนแสนสุข
    226
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
    262
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชนบท ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
    192
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
เทศบาลตำบลชนบท ติดโคมไฟโซล่าเซลล์
    252
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
    415
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)
    226
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าตลาดสดเทศบาล
    241
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน
    253
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
    287
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
    229
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนไผ่หลังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
    203
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาด ปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
    297
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง  ก่อนเข้าห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนบท พาเด็กทำกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ก่อนเข้าห้องเรียน
    332
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
#ประชุมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    232
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
    331
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
    190
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลชนบท
    233
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
    154
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
#โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
    149
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
    134
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
    162
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
    621
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่2
    136


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2