เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
10130   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ 

ลงข่าว: 08/06/2564    8   43

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลตำบบลชนบท นายคุณานนต์ หินเธาต์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลชนบท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์การเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงานโดยคณะกรรมการกองทุนฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชนบท (ชั้น ๒)