เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
20933   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท 

ลงข่าว: 11/06/2564    7   81


วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท ปลัดเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายการจัดการศึกษาตามข้อปฏิบัติในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งนี้ในการจัดประชุมดังกล่าว เทศบาลตำบลชนบท ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด