เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
197   คน
สถิติทั้งหมด
47514   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

***บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท 

ลงข่าว: 14/06/2564    12   331

 
วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบท
เปิดเทอมเป็นวันแรก ได้มีการจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียน สวมหน้ากากเข้าเรียน ให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกัน COVID-19
ทั้งนี้ยังจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าอาคารห้องเรียน ที่มีการใช้งานร่วมกัน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าศูนย์ จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่าง เช่น การเข้าแถว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาการ ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่าง สำหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนบทเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาดูแลเด็กในชุมชน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีพัฒนาการที่ดีพร้อมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับต่อไป โดยเปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา อายุตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๓ ปี