เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
199   คน
สถิติทั้งหมด
47516   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลชนบทกับชุมชน  

ลงข่าว: 30/06/2564    7   253

***วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลชนบท ได้รณรงค์ทำความสะอาดชุมชนที่ ๒ คุ้มน้อย โดยนายคุณานนต์ หินเธาว์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขฯ กองช่าง งานเทศกิจ และงานป้องกันฯ สำนักปลัด ร่วมกับ ประธานชุมชน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดปัดกวดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนขจิตพัฒนา ถึงศาลากลางบ้านหมู่ ๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและเพิ่มความสามัคคีให้แก่พี่น้องในชุมชน
***ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลชนบทได้มีแนวคิด ที่จะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลชนบท ให้ครบทั้ง ๑๕ ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ให้ดูสะอาดและสวยงาม โดยร่วมกับ ประธานชุมชน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ของแต่ละชุมชน