เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
198   คน
สถิติทั้งหมด
47515   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) 

ลงข่าว: 08/07/2564    7   226

 

***วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลชนบท ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายคุณานนต์ หินเธาว์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวิทยากรจากโรงพยาบาลชนบท
จุดประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่ชุมชน เฝ้าระวังโรคติดต่อภายในชุมชน ให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19)
ทั้งนี้เทศบาลตำบลชนบท ได้มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่ประธาน อสม. จำนวน ๑๕ เครื่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชนบท (ชั้น ๒)