เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
198   คน
สถิติทั้งหมด
47515   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
25/01/2566 : ประกาศ รับสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566)
20/12/2565 : ประชาสัมพันธ์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2566
10/12/2565 : ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
01/08/2565 : ประกาศ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19/08/2565 : การรับโอนพนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
22/03/2565 : ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้บริหาร)
04/01/2565 : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
30/12/2564 : ประกาศ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2564
29/09/2564 : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19/08/2564 : การให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักกลางวัน
14/07/2564 : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
08/07/2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
08/07/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18/06/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
30/12/2563 : ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563
18/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (รองปลัดเทศบาล)
18/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (1.นักวิชาการศึกษา 2.วิศวกรโยธา)
21/05/2564 : [ ประชาสัมพันธ์] โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564
20/10/2559 : ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 (สื่อแผ่นพับ)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1