เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
199   คน
สถิติทั้งหมด
47516   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

การให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักกลางวัน 

ลงข่าว : 19/08/2564

การให้บริการรับชำระภาษีในช่วงพักกลางวัน ในวันราชการ

การให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักกลางวัน ในวันราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ช่วงพักกลางวัน ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.

เทศบาลตำบลชนบท จึงจัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการประชาชนผู้มาชำระภาษี

ในช่วงเวลาดังกล่าว ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชนบทเข้าชม : 276