เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
196   คน
สถิติทั้งหมด
47513   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์

 

“เทศบาลตำบลชนบทเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความเป็นอยู่ดี ผู้คนมีความสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ และตัวตนของท้องถิ่นแห่งเมืองผ้าไหมมัดหมี่”เข้าชม : 400