เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
199   คน
สถิติทั้งหมด
47516   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

คณะผู้บริหาร

นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
นางสุณีย์ หินเธาว์
รองนายกเทศมนตรีตำบลชนบท
นางสาวณัฏฐ์ พวงชน
รองนายกเทศมนตรีตำบลชนบท
นายวุฒิชัย โคตรแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ด.ต.อุทิศ ตรีศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชนบท