เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิโรจน์ แสงมณี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชนบท
นางนุชรา คำคูณเมือง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชนบท
นางเนาวรัตน์ หมั่นดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชนบท
นายวสันต์ วรางคณาวดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
ร้อยตำรวจตรี จำนงค์ เมืองวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นายโสภณ พลเวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นายเด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นายประชิต บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตตำบลชนบท
นายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นางลัดดา พวงชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท