เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
199   คน
สถิติทั้งหมด
47516   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอยุธย์ กุมภิโร
ปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาลตำบลชนบท
จ่าสิบเอกนิคม อภัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นายสรสิช ว่องไว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิจิตร จันทะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธันญ์ชลิตตา วัฒนะกุลสิทธิ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน