เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
10137   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

จ.อ.ยุทธนา ตาบ้านดู่
ปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นายวิทุล สุขเพีย
รองปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นายวิทูล สุขเพีย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสรสิช ว่องไว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายถาวร ละอองเอก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อำนวยการกองคลัง