เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
20931   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

จ.อ.ยุทธนา ตาบ้านดู่
ปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางสยุมพร ศรีวังสุ
รองปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางสาวพรรณพิศ โควินทะสุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นายสรสิช ว่องไว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิจิตร จันทะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม