เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
198   คน
สถิติทั้งหมด
47515   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

กองคลัง

นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกนกอร คงโพธิ์น้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธนวัน สีเนหันหา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี บุญมีศิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประทีป ประวัติ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทิพวัลย์ แต่งพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน