เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
47512   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/01/2023 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๙๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๘๐๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนบท-ดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท รหัสสายทาง ขก.ถ.14006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/2023 : ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ฺคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ(นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมีก(Ink Tank Printer) (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลกทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนบท-ดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท รหัสสายทาง ขก.ถ.14006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนบท-ดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท รหัสสายทาง ขก.ถ.14006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/01/2023 : จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน ๑ท-๖๔๐๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนบท-ดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท รหัสสายทาง ขก.ถ.14006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนบท-ดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท รหัสสายทาง ขก.ถ.14006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2022 : จ้างจัดทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมรับชำระภาษีฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง