เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

29/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (บ่อพัก ฝา คสล) พร้อมถนนรางวี คสล. ถนนประชาบำรุงเริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้านหมู่ที่3ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่3 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (บ่อพัก ฝา คสล) พร้อมถนนรางวี คสล. ถนนประชาบำรุงเริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้านหมู่ที่3ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่3 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (บ่อพัก ฝา คสล) พร้อมถนนรางวี คสล. ถนนประชาบำรุงเริ่มจากสี่แยกศาลากลางบ้านหมู่ที่3ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่3 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/2022 : จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ถนนรอบหนองกองแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก รหัสสายทาง ขก.ถ.14004 และ ขก.ถ.14039 จำนวน 5 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก
07/02/2022 : ประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชนบทพร้อมรั้วรอบ
04/02/2022 : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพัธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันฯปี65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2022 : จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-742 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2022 : จ้างเหมาซ่อมรถหมายเลขทะะบียน 83-4980ขก จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 รหัสสายทาง ขก.ถ.14008 หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาธิปไตย รหัสสายทาง ขก.ถ.14022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมเหสักข์จากลานอเนกประสงค์ถึงหน้าวัดศรีสุมังคล์หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2021 : เสริมผิวแอสฟัลต์ติก ถนนรอบหนองกองแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก รหัสสายทาง ขก.ถ.14004 และ ขก.ถ.14039 จำนวน 5 ช่วง
02/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ยางมะตอย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 รหัสสายทาง ขก.ถ.14008 หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 รหัสสายทาง ขก.ถ.14008 หมู่ที่ 11 ตำบลชนบท อำเภอชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/08/2021 : ซื้อเสาบาสเกตบอลพร้อมแป้นอะคริลิค ที่มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันตะประเทศ รหัสสายทาง ขก.ถ.14011 จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/08/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันตะประเทศ รหัสสายทาง ขก.ถ.14011 จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/08/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมเหสักข์จากลานอเนกประสงค์ถึงหน้าวัดศรีสุมังคล์หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/08/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมเหสักข์จากลานอเนกประสงค์ถึงหน้าวัดศรีสุมังคล์หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/2021 : กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิดอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Fecorder) แบบ16ช่อง จำนวน 14 ชุด
15/07/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะจำนวน 200 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง