เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
10126   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถาวร ละอองเอก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิจิตร จันทะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสกุลพิชญ พรหมสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิรัน บุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน